ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബില്‍ മുഴുവന്‍ അടയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍, ഇതാ ഒരു ഉപായം
Classroom
October 22, 2015

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബില്‍ മുഴുവന്‍ അടയ്ക്കാന്‍ പറ്റിയില്ലെങ്കില്‍, ഇതാ ഒരു ഉപായം

ക്രെഡിറ്റ് കാര്‍ഡ് ബില്‍ ബാക്കിയാക്കുന്നത് ഏറ്റവും മോശം സാമ്പത്തിക തീരുമാനമാണ്. കാരണം വാര്‍ഷിക അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ 36 ശതമാനം മുതല്‍ 40 ശതമാനം വരെ പലിശയാണ് പല സ്ഥാപനങ്ങളും ഈടാക്കുന്...

credit card, bank, personal loan

ഐപിഒയും എഫ്പിഒയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?
Classroom
October 16, 2015

ഐപിഒയും എഫ്പിഒയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്?

ഇനീഷ്യല്‍ പബ്ലിക് ഓഫറാണ് ഐപിഒ, അതേ സമയം ഫോളോ ഓണ്‍ ഓഫറാണ് എഫ്പിഒ. ഇവ തമ്മില്‍ വളരെയധികം വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓഹരി വിപണികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ വാക്കുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഐപ...

ipo, fpo, stock, share, ഐപിഒ,എഫ്പിഒ, ഓഹരി, നിക്ഷേപം