ഏത് എല്‍ഐസി പോളിസിയെടുക്കും?
Insurance
June 14, 2016

ഏത് എല്‍ഐസി പോളിസിയെടുക്കും?

ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എന്നു പറഞ്ഞാല്‍ ഭൂരിഭാഗം പേര്‍ക്കും ലൈഫ് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന എല്‍ഐസി തന്നെയാണ്. സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനം, ഏതൊരാളുടെ ബജറ്റിനും യോജിച്ച പോളിസികള്‍, ക്ലെയില്‍ സ...

lic, insurance, investment, policy, എല്‍ഐസി, ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, നിക്ഷേപം, പോളിസി

കുടുംബത്തിന് വേണ്ട നാലു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ ഏതെല്ലാം?
Insurance
March 03, 2016

കുടുംബത്തിന് വേണ്ട നാലു ഇന്‍ഷുറന്‍സ് പോളിസികള്‍ ഏതെല്ലാം?

എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലേക്ക് കടന്നുവരുന്ന സംശയമാണ് ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഏതൊക്കെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് എടുക്കണമെന്നത്. 1 ടേം പ്ലാന്‍-കുടുംബനാഥന്റെ ഇന്‍ഷുറന്‍സാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ...

family, insurance, policy, health insurance, accident insurance, term plan,

ഏത് ഇന്‍ഷുറന്‍സാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്?
Insurance
December 20, 2015

ഏത് ഇന്‍ഷുറന്‍സാണ് നിങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടത്?

ഇക്കാലത്ത് ഇന്‍ഷുറന്‍സ് ഒഴിവാക്കാന്‍ പറ്റാത്ത സംഗതിയാണെന്ന സത്യം ഉള്‍കൊള്ളാന്‍ ആദ്യം തയ്യാറാകണം. കുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കില്‍ പ്രത്യേകിച്ചും. സാമ്പത്തിക സുരക്ഷയും സുസ്ഥിരതയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന...

insurance, health insurance, term insurance, ulip, unit linked insurance, endowment insurance, investment, ഇന്‍ഷുറന്‍സ്, നിക്ഷേപം, യുലിപ്, ടേം ഇന്‍ഷുറന്‍സ്,