ജനുവരി 1, 2021 മുതൽ എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് കോളുകളും സൗജന്യമാക്കി ജിയോ വാക്കു പാലിച്ചു

ജനുവരി 1, 2021 മുതൽ എല്ലാ ഡൊമസ്റ്റിക് കോളുകളും സൗജന്യമാക്കി ജിയോ വാക്കു പാലിച്ചു

ടെലികോം റെഗുലേറ്ററി അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ (“ട്രായ്”) നിർദ്ദേശപ്രകാരം, ബിൽ ആൻഡ് കീപ്പ് ഭരണം 2021 ജനുവരി 1 മുതൽ രാജ്യത്ത് നടപ്പാക്കുന്നു, അതുവഴി എല്ലാ ഇതര നെറ്വർക്കുമായുള്ള ആഭ്യന്തര വോയ്‌സ് കോളുകൾക്കുമായുള്ള ഇന്റർകണക്ട് യൂസസ് ചാർജുകൾ (ഐയുസി) അവസാനിക്കുന്നു. ഐ‌യു‌സി ചാർജുകൾ നിർത്തലാക്കിയാലുടൻ ഓഫ്-നെറ്റ് ആഭ്യന്തര വോയ്‌സ്-കോൾ ചാർജുകൾ പൂർണമായി മാറ്റാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയെ മാനിച്ചുകൊണ്ട്, ജിയോ 2021 ജനുവരി 1 മുതൽ എല്ലാ ഓഫ്-നെറ്റ് ആഭ്യന്തര വോയ്‌സ് കോളുകളും സൗജന്യമാക്കും.

2019 സെപ്റ്റംബറിൽ, ബിൽ & കീപ്പ് ഭരണം നടപ്പാക്കാനുള്ള സമയപരിധി 2020 ജനുവരി 1ന് ട്രായ് നീട്ടിയപ്പോൾ, ജിയോയ്ക്ക് ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഓഫ്‌-നെറ്റ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ ഈടാക്കുന്നത് ആരംഭിക്കുകയല്ലാതെ മറ്റൊരു മാർഗവുമിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, ട്രായ് ഐ‌യു‌സി ചാർജുകൾ നിർത്തലാക്കുന്നതുവരെ മാത്രമേ ഈ ചാർജ് തുടരുമെന്ന് ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഉറപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ഇന്ന്, ജിയോ ആ വാഗ്ദാനം പാലിക്കുകയും ഓഫ്-നെറ്റ് വോയ്‌സ് കോളുകൾ വീണ്ടും സൗജന്യമാക്കുകയും ചെയ്തു.

സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരനെ VoLTE പോലുള്ള നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാക്കാനുള്ള പ്രതിജ്ഞാബദ്ധതയിൽ ജിയോ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഇനി ജിയോ ഉപയോഗിച്ച് സൗജന്യ വോയിസ് കോളുകൾ ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയും.

 

Share Article:
IUC REGIME FOR DOMESTIC VOICE CALLS COMES TO AN END

RECOMMENDED FOR YOU:

no relative items
topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES