സമ്പാദ്യം വളര്‍ത്താന്‍  ബജാജ് ഫിനാന്‍സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ എഫ്ഡി
Investment
January 13, 2021

സമ്പാദ്യം വളര്‍ത്താന്‍ ബജാജ് ഫിനാന്‍സ് ഓണ്‍ലൈന്‍ എഫ്ഡി

 2020 ല്‍ 4.2 ശതമാനം ഇടിഞ്ഞ ലോക ജിഡിപി 2021 ല്‍ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണ്. അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്‍ഷം  ഇത് 4.6 ശതമാനം വളര്‍ച്ച നേടുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ...

ബജാജ് ഫിനാൻസ്, ഓൺലൈൻ എഫ്ഡി, bajaj finance online fd

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സുകന്യസമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാം ഓണ്‍ലൈനായി
Investment
January 11, 2021

പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ സുകന്യസമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടില്‍ പണം നിക്ഷേപിക്കാം ഓണ്‍ലൈനായി

ടാക്സ് സേവിംഗ് നിക്ഷേപം തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പെൺകുട്ടികളുള്ളവർക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാവുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗമാണ് സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ടുകൾ. ജനുവരി മുതൽ മാർച്ച് വരെയുള്ള ക്വാർട്ടറിൽ ചെറിയ സേവിംഗ്സ് സ്കീമുകളുട...

ടാക്സ് സേവിംഗ്,സുകന്യ സമൃദ്ധി അക്കൗണ്ട്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, പണം, നിക്ഷേപം, sukanya samridhi, post office, online accounting, investment

പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ മാത്രമല്ല സുകന്യ സമൃദ്ധി ബാങ്കുകളിലും ലഭ്യമാണ്
Investment
July 20, 2016

പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ മാത്രമല്ല സുകന്യ സമൃദ്ധി ബാങ്കുകളിലും ലഭ്യമാണ്

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കായി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആവിഷ്‌കരിച്ച നല്ലൊരു പദ്ധതിയായിരുന്നു സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന. എന്നാല്‍ ഇതിനായി പോസ്റ്റ് ഓഫിസില്‍ പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ആലോചിച്ച്...

Sukanya Samriddhi Yojana, bank, സുകന്യ സമൃദ്ധി യോജന, ബാങ്ക്, പോസ്റ്റ് ഓഫിസ്