​ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ പ്രൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓഫ്ലൈൻ പേമെന്റുകൾ അനുവദിച്ച് ആർബിഐ

​ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ പണമിടപാടുകൾ പ്രൊത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓഫ്ലൈൻ പേമെന്റുകൾ അനുവദിച്ച് ആർബിഐ

സെമി അർബൻ, ​ഗ്രാമീണ മേഖലകളിൽ ഡിജിറ്റൽ ‍ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായി റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ പുതിയ ഫ്രെയിംവർക്ക് പുറത്തിറക്കി. ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ 200രൂപ മുതൽ മൊത്തം 2000 രൂപ വരെയുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനുകൾ ഓഫ്ലൈനായി അനുവ​ദിക്കും. ഇന്റർനെറ്റോ ടെലികോം സൗകര്യമോ ആവശ്യമില്ലാത്ത പണമിടപാടിനെയാണ് ഓഫ്ലൈൻ ഡിജിറ്റൽ പെയ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 

ഓഫ് ലൈൻ മോഡിൽ പെയ്മെന്റുകൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ചാനൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉപകരണം - കാർഡുകൾ, വാലറ്റുകൾ, മൊബൈൽഫോണുകൾ - ഉപയോ​ഗിച്ച് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയി നടക്കും. 

ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷന് അഡീഷണൽ ഫാക്ടർ ഓഫ് ഓതന്റിക്കേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല. അല്പസമയത്തിന് ശേഷം കസ്റ്റമർക്ക് അലർട്ടുകൾ ലഭിക്കും, മെസേജ് ആയോ ഇമെയിൽ ആയോ. 


 

Keralafinance
News
Share Article:
rbi allows offline payments to promote digital transactions in rural areas

RECOMMENDED FOR YOU:

topbanner

EXPLORE MORE

LATEST HEADLINES